• Privatlivspolitik

Lokalrevision

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig hos Lokalrevision

Lokalrevision Registreret Revisionsanpartsselskab, Nygade 6, 4672 Klippinge.

Registreret Revisor og indehaver, Hans-Jørgen Rasmussen, 56 57 94 00, Hans.jorgen@lokalrevision.dk

 

1.1 Hvad er persondataoplysninger

En personoplysning er enhver form for information, vedrørende en bestemt person, også selv om personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre oplysninger.

Personoplysninger opdeles i almindelige personoplysninger (såsom navn og kontaktoplysninger) og følsomme personoplysninger (såsom politisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og helbredsmæssige forhold) samt fortrolige oplysninger (såsom CPR-nr. og indtægts- og formueforhold). Det er ikke tilladt at behandle følsomme oplysninger, uden personens forudgående samtykke og med henblik på et specifikt formål.

 

1.2 Formål

Formålet med dette dokument er at beskrive lokalrevision’s retningslinjer, politikker og procedurer på området for behandling af persondata.

Vi er som virksomhed omfattet af love og regler om persondata. Disse omfatter væsentligst:

 

 1. Databeskyttelsesforordningen (persondataforordningen / GDPR): Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst)

 

 1. Databeskyttelsesloven: Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

 

1.3 Lokalrevision’s behandling af persondataoplysninger

Lokalrevision’s indsamling af persondata sker typisk, for at opfylde en aftale med vores kunde. Som revisionsvirksomhed leverer vi forskellige ydelser til vores kunder, såsom bogføringsassistance, lønbehandling, regnskabsudarbejdelse og anden rådgivning og assistance. Disse ydelser indebærer i forskellig art og omfang indhentelse og opbevaring af persondata, som er nødvendige for at kunne levere de aftalte ydelser til kunden.

 

Typiske personoplysninger Lokalrevision behandler vedr. kundeforhold:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (adresse, telefon, e-mail)
 • CPR-numre (også på evt. medarbejdere)
 • Oplysninger om virksomhedens økonomiske og forretningsmæssige forhold 
 • Oplysninger om personlige økonomiske forhold
 • Lønforhold (herunder evt. medarbejdere)
 • Skattemæssige forhold

 

1.4 Sletning og opbevaring af persondata hos Lokalrevision

Persondata der ikke længere er nødvendige, i forhold til det formål de er indhentet slettes. Det vil fx være tilfældet ved ophør af et kundeforhold. Personoplysninger og regnskabsoplysninger opbevares dog altid for bestående kundeforhold og for ophørte kundeforhold, i mindst 5 år af hensyn til opfyldelse af bogføringloven og hvidvaskloven.

 

1.5 Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med lokalrevision’s indhentning og behandling af persondataoplysninger har du (kunden) flere vigtige rettigheder:

 • Ret til oplysninger om hvordan Lokalrevision behandler dine persondataoplysninger
 • Ret til adgang til dine persondataoplysninger opbevaret hos Lokalrevision
 • Ret til få urigtige persondataoplysninger rettet
 • Ret til få dine persondataoplysninger slettet
 • Ret til at gøre indsigelse i at dine persondataoplysninger anvendes til direkte markedsføring
 • Ret til at få dine persondataoplysninger flyttet
 • Ret til at gøre indsigelse mod afgørelser
 • Ret til at klage (herunder hos Datatilsynet)

Hvis du som kunde ønsker, at få adgang, få rettet eller slettet persondataoplysninger, eller gøre indsigelser mod lokalrevision’s behandling af dine data, kan du rette henvendelse til persondataansvarlige anført øverst under punkt. ”1.0 Kontaktoplysninger på persondataansvarlig hos Lokalrevision”, der vil behandle og vurdere anmodningen.

 

1.6 Lokalrevision’s videregivelse af persondataoplysninger

Lokalrevision videregiver ikke persondataoplysninger til aktører udenfor Lokalrevision, med mindre:

 • Vi har aktivt indhentet dit samtykke
 • Nødvendig for ekstern databehandling
 • Juridiske årsager og lovpligtige indberetninger

 

Ved indhentning af samtykke, vil dette altid foregå skriftligt, medmindre vi er juridisk og lovpligtig forpligtet, til at videregive persondataoplysninger til en myndighed, Videregivelse af persondataoplysninger til eksterne databehandlere, sker kun for at kunne opfylde en given aftale med kunden.  Eksterne databehandlere kan fx være udbydere af anvendt software, webhosting, sikkerhed og opbevaring, såsom ”Visma E-conomic” og ”Bluegarden”. Ved Lokalrevision’s anvendelse af eksterne databehandlere, er det stadigvæk Lokalrevision’s ansvar, at persondataoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivning og Lokalrevision’s persondatapolitik i øvrigt.

 

1.7 Lokalrevision’s indsamling af oplysning i henhold til Hvidvaskloven

Lokalrevision indsamler følgende oplysninger i henhold hvidvasklovgivningen:

 • Identitets- og kontroloplysninger
 • Kopi af foreviste legitimationsdokumenter
 • Dokumentation for registreringer foretaget i forbindelse med en forretningsforbindelse eller transaktion
 • Dokumentation og registreringer af udførte undersøgelser, ved en konkret mistanke om hvidvask og/eller terrorfinansiering

Kunden har ret, til at opnå indsigt og evt. rettet i de hos Lokalrevision registrerede oplysninger. Oplysningerne gemmes i mindst 5 år og slettes herefter normalt ved ophør af kundeforhold. De registrerede oplysninger, vil alene blive brugt, til at opfylde hvidvasklovgivningen og ikke til markedsføringsformål eller lignende. De indsamlede oplysninger vil kunne videregives, til relevante myndigheder fx SØIK, i tilfælde at konkret mistanke om hvidvask og/eller terrorfinansiering

OK

Websitet bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på websitet og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies. Læs mere her